Home www.visualprog.cz

 Send us your question for get source code, info, buy.
            

Malý Xml web server - ARM STM32F405RGT6 na QFP64 redukci.
Small Xml Web Server - ARM STM32F405RGT6 on QFP64 Reduction


Vrací stav binárních vstupů D2,D3,4,5,6,7 a analogových vstupů A0, A2, A3, A4, formátovaný do XML.
Returns state of binary inputs D2, D3,4,5,6,7 and analog inputs A0, A2, A3, A4, formatted into XML.
Xml může být zpracováno a uloženo do MSSQL/MySQL databáze, pomocí aplikace CApp_ArmXMLtoDB, běžící pod Windows 10 (7), více je popsáno zde.
Xml can be processed and stored in the MSSQL / MySQL database, using CApp_ArmXMLtoDB, running under Windows 10 (7), as described here.

Development tool: Visual Studio 2013.
Program platform: .NET Micro Framework 4.2
DFU File : Tinybooter_4_2_4_0_00

Firmware File : Firmware_192_168_0_197.hex
.NET Micro Firmware Version : 4.2.0.0
IP address : 192.168.0.197

Aplikace S3 Format Viewer umožňuje nahlédnout do obsahu hex souboru, vyhledat sekvenci,...
S3 Format Viewer lets you inspect the hex file content, search for a sequence, ...

HW Network Config.

Důležité odkazy Important links
www.ghielectronics.com/tinyclr
old.ghielectronics.com/support/netmf drivers,etc.

The connection diagram of the Ethernet module ENC28J60

Visual Studio 2013 Project

.Net Micro Framework 4.2. Assemblies:

mscorlib,4.2.0.0
Microsoft.SPOT.Native,4.2.0.0
Microsoft.SPOT.Hardware,4.2.0.0
Microsoft.SPOT.Graphics,4.2.0.0
Microsoft.SPOT.TinyCore,4.2.0.0
Microsoft.SPOT.Hardware.SerialPort,4.2.0.0
Microsoft.SPOT.IO,4.2.0.0
System.IO,4.2.0.0
Microsoft.SPOT.Hardware.OneWire,4.2.0.0
Microsoft.SPOT.Hardware.Usb,4.2.0.0
Microsoft.SPOT.Hardware.PWM,4.2.0.1
Microsoft.SPOT.Net,4.2.0.0
System,4.2.0.0
System.Http,4.2.0.0
Microsoft.SPOT.Net.Security,4.2.0.0
MF_CAppXmlWebSrv,4.2.6924.29835
System.Xml,4.2.0.0
System.Net.Security,4.2.0.0
MFDpwsExtensions,4.2.0.0
Microsoft.SPOT.Update,4.2.0.0

Visual Studio 201. C# Source code topology: