Home www.visualprog.cz

 Send us your question for get app., buy.

The application S3 Format Viewer, WpfApp_S3Edit.exe for:

Prohlížení S3/S7 ASCII formátu, který je používán, například, jako formát k naprogramování firmware do mikrokontrolérů ARM.
Viewing the S3 / S7 ASCII format, which is used, for example, as a format to program the firmware into ARM microcontrollers.

Popis formátu. Description of the format, here
WpfApp_S3Edit
Aplikace umožňuje načíst soubor a prohlížet jeho obsah, uložení není zatím podporováno. Dále je možno vyhledávat v souboru stringové hodnoty, dekadické/hexadecimální sekvence. Editovat zvolený řádek, mění se tím i CRC.
The application allows you to load the file and view its contents, saving is not supported yet. It is also possible to search the string value, decadic/hexadecimal sequences. Edit the selected row, which changes CRC.
Search the string valueSearch the hexadecimal value,
for.exm.IP adress 192.167.0.197 (C0A800C5)
Search the decimal value,
for.exm.IP adress 192.167.0.197 (C0A800C5)
Repeat the search from line 1
Editace hodnoty C5 (197) na hodnotu C1 (193). CRC se změní automaticky
Edit the value C5 (197) to C1 (193). CRC changes automatically
Čísla editovaných řádků jsou zapamatovány zde.
The numbers of edited rows are memorized here

Skočit na řádek/adresu
Go to row/address

About/Example