Home www.visualprog.cz

 Send us your question for get source code, info, buy.

The Console application CApp_ArmXMLtoDB for:

Import Xml z ARM web serveru do MSSQL/MySQL databáze.
Import Xml from ARM web server into MSSQL / MySQL database.

Popis Xml ARM web server. Description of Xml ARM web server is here
CApp_ArmXMLtoDB
aplikace se připojí na Xml server, pomocí URL adresy zadanou v konfiguračním souboru, získá tak Xml data, která zpracuje a odesílá je na uložené procedůry, vytvořené v databázi SQL serveru, ty pak ukládají data do tabulek.
the application connects to the Xml server using the URL specified in the configuration file to obtain Xml data, that processes and sends them to stored procedures, created in the SQL Server database, which then stores the data into tables.

Struktůra databáze.
The Database Structure

Příklad uložení dat v MSSQL databázi.
An example of saving data in an MSSQL database.

Příklad uložení dat v MySQL databázi.
An example of saving data in an MySQL database.

Struktůra adresářů aplikace a její naplánování ve Windows Plánovači úloh.
The application directory structure and its scheduling in Windows Task Scheduler.

Příklad configuračního souboru. Pokud není některý z klíčů ConnStringToMSSQLorEmpty, ConnStringToMySQLorEmpty vyplněn, nebudou se data do této databáze ukládat.
Example configuration file. If any of keys ConnStringToMSSQLorEmpty, ConnStringToMySQLorEmpty is not filled, data will not be stored in this database.

           <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
              <configuration>
               <appSettings>
                <add key="URL"          value="http://visualprog.duckdns.org:4480"/>
                <add key="XmlEncoding"      value="iso-8859-1"/>
                <add key="ConfigLogDirectory"   value="D:\ArmXmlPC\x64\Log\CApp_ArmXMLtoDB_"/>
                <add key="ConfigXmlDirectory"   value="D:\ArmXmlPC\x64\Log\Xml\"/>
                <add key="EnableTextConsole_true" value="true"/>
                <add key="ConnStringToMSSQLorEmpty" value="Data Source=WIN10-HOST-PC\SQLEXPRESS;Initial Catalog=ARM_Test;User ID=usr_ARM_Test;Password=xxxxxxxx;"/>
                <add key="ConnStringToMySQLorEmpty" value="Server=127.0.0.1;Database=arm_test;UserID=usr_ARM_Test;Password=xxxxxxxx;CheckParameters=false"/>
                <add key="ProcedureNameToDB"   value="sp_ArmXml"/>
                <add key="UniqueIdToDBbyXmlAttrb" value="Version"/>
               </appSettings>
               <startup>
                <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5.2"/>
               </startup>
          </configuration>