Home www.visualprog.cz

My new OpenGl technology engine 3DOT  for your information

is

here

 
(c)2003 Pavel Pindora
 Email Kontakt
Pro více informací je zde formulář

Click on of the PayPal button to donate money to this Project

 

New 15.2.2003         INI_GRAF

New 15.3.2003 Stručný popis regulace a vizualizace teplot

Vizualizace pod DOSem pomocí grafické knihovny INI_GRAF

Pro některé aplikace v oblasti vizualizace , hlavně pro ty , kde vystačím s tlačítky a ukazateli, použivám grafickou knihovnu INI_GRAF, kterou jsem začal vyvíjet na začátku 90let. Tato knihovna je ve formě zdrojáku přilinkována do C++ aplikace  v Borlandc C++ 3.1 jako header INI_GRAF.H.

Dlouho jsem ji nechal ležet v šuplíku, až v poslední době jsem jí znovu oprášil za účelem vývoje aplikace pro zobrazení teplot pomocí slave stanic postavených na Atmelu , kdy levné PC s 486tkou nebo levný notebook, nahrazují řídící jednotku. Komunikace s Atmelem je provedena pomocí knihovny KOM_TRX.H .

A nyní několik ukázek aplikací, realizovaných touto knihovnou, omluvte prosím špatně podanou češtinu, která je správná v DOSu ale ve Windows ne, ty jsem musel použít pro snadné snímaní obrazovek.

 

Obrázek Měření teplot s roletovým menu

 

Zobrazení analogových hodnot , tyto hodnoty snímá mikrořadič Motorola 68HC711

 

 

 

Ukazatel číselné hodnoty

	 Digi_ukazatel(
		  float kurz1,   // hodnota na displeji
		  char *nazev,  // výpis Čas mezi
		  int  levy_hod, // souřadnice displeje
		  int  horn_hod,
		  int  prav_hod,
		  int  doln_hod,
		  int  k1p,    // povolit výpis na displ.
		  int	 velikost=3,
		  int	 barva=LIGHTGREEN
		 )

	 Spinac
	   (
	    int levy,   // souřadnice
	    int horn,   //   "
	    int prav,   //   "
	    int doln,   //   "
	    int barva_spin,// barva spin.
	    char led,    // bude indikace LED
	    char *text_na, // text nad spin.
	    char *text_po, // text pod spin.
	    char vyps_text // povolení vypisování textu,0 = ne
	   )

	 Vytvor_prep
	   (
	    int levy,   // souřadnice
	    int horn,   //   "
	    int barva_spin,// barva spin.
	    char *text_na, // text nad spin.
	    int pocet_prep,// počet přepínačů 0 - 99 vedle,100 -199 pod
	    int ktery_zap, // který bude sepnut
	    char vyps_text // povolení vypisování textu,0 = ne
	   )

 

Součástí jsou i jednoduché zadávací dialogy,

 

možnosti pro výběr souboru,

 

a i dialogy pro hlášení chyb

 

 

New 15.3.2003 Stručný popis regulace a vizualizace teplot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slave stanice postavena na Atmelu, zajišťující měření teplot a regulaci dle žádané teploty , zasílané z PC . Je na ni

 připojen ventil otevírající radiátor ústředního topení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volba adresy stanice

Každý pokoj musí mít svoji jedinečnou adresu v celé síti , obrázek znázorňuje například pokoj s adresou 3

 

 

Adresa 16 (Pokoj 16 Kotel)

je přiřazena kotli, který je ovládán z PC a to tak, že pokud některá ze stanic topí tak je mu zaslán povel topit . Kotli je posílána žádaná teplota stejně jako pokojům , samozřejmě vyšší , např. 60 stupňů (volitelné v souboru cyklů)., pokud je tato teplota překročena kotel vypne stejně tak , když žádný z pokojů netopí je za žádanou teplotu v PC dosazena 0 a ta je poslána kotli, který vypne.

 

Vizualizace jednotlivých teplot pokojů

 

 

 

Na obrázku jsou pro příklad uvedeny dva pokoje Pokoj 1 , Pokoj 2 a Pokoj 16 Kotel.

 

 

 

 

Vybraný cyklus je vybraná žádaná teplota, jenž se od daného času zasílá do stanice, která potom na tuto teplotu reguluje vytápěnou místnost.

 

Kotel má téměř stejné okénko , měřená teplota a teplota žádaná z cyklu je vyšší

 

 

 

 

 

(Time 11:27:56 je aktuální čas pro informaci)

 

 

Výpis části souborů z adresáře,

 odkud je spouštěna vizualizace TOPENI.EXE

 

 

 

 

 

 

 

Jsou zde vidět soubory cyklů , důležitý je pokoj.ckl , který platí pro všechny pokoje 1-15 (Kotel 16 má svůj zvláštní soubor KOTEL.CKL).

Vizualizace po spuštění načte pokoj.ckl a dosadí cykly všem pokojům 1-15, potom hledá zvláštní soubor pro každý pokoj zvlášť, např. pro

 

Pokoj 1        soubor    pokoj1.ckl

Pokoj 2        soubor    pokoj2.ckl

atd až do

Pokoj 15        soubor    pokoj15.ckl

 

Uživatel nemusí mít pro všechny pokoje zvláštní soubory, tam kde nejsou se dosadí cykly z pokoj.ckl

 

Příklad výpisu cyklů žádaných teplot v souborech ( maximální počet řádků v souboru je 48 )

pokoj1.ckl                                     pokoj2.ckl                                     KOTEL.CKL

 

>00:00 01.0<

>01:00 01.2<

>02:00 01.3<

>03:00 01.4<

>04:00 01.5<

>05:00 01.6<

>06:00 01.7<

>07:00 21.0<

>08:00 01.9<

>09:00 01.0<

>10:00 21.1<

>11:00 21.2<

>12:00 21.3<

>13:00 24.4<

>14:00 21.5<

>15:00 21.6<

>16:00 21.7<

>17:00 21.8<

>18:00 18.9<

>19:00 22.0<

>20:00 01.1<

>21:00 01.2<

>22:00 01.3<

>23:00 01.4<

>23:30 01.0<

e

>00:00 01.0<

>01:00 01.2<

>02:00 01.3<

>03:00 01.4<

>04:00 01.5<

>05:00 01.6<

>06:00 01.7<

>07:00 21.0<

>08:00 01.9<

>09:00 01.0<

>10:00 21.1<

>11:00 21.2<

>12:00 22.3<

>13:00 22.4<

>14:00 21.5<

>15:00 21.6<

>16:00 21.7<

>17:00 21.8<

>18:00 18.9<

>19:00 01.0<

>20:00 01.1<

>21:00 01.2<

>22:00 01.3<

>23:00 01.4<

>23:30 01.0<

e

>00:00 61.0<

>01:00 61.2<

>02:00 61.3<

>03:00 61.4<

>04:00 61.5<

>05:00 61.6<

>06:00 61.7<

>07:00 71.8<

>08:00 71.9<

>09:00 71.0<

>10:00 71.1<

>11:00 71.2<

>12:00 81.3<

>13:00 81.4<

>14:00 81.5<

>15:00 81.6<

>16:00 78.7<

>17:00 78.6<

>18:00 78.5<

>19:00 60.4<

>20:00 78.3<

>21:00 78.2<

>22:00 78.1<

>23:00 71.4<

>23:30 71.0<

e

 

Tyto soubory si dle tohoto vzoru může každý zeditovat sám dle potřeby ale nesmí překročit povolený počet cyklů ( 48 ).