Home www.visualprog.cz


Email Kontakt .

Pro více informací je zde formulář

(c) 2008 Pavel Pindora 
Silenergo Ltd - Testing this ongoing project

The Online MEASUREMENT ON PHOTOVOLTAIC SYSTEM

 

New 27.09.2009  Solar regulator , MCU CF1 FreeScale, CAN bus 

is under development

 http://www.youtube.com/watch?v=KTGCWO1SwE8 

System overwiew

   
Left - FreeScale DemoQE   
Right - Hall-Effect Current Sensor ICs
Current Sensor output : 0A / 2.1943Volt
Current Sensor output : 1A / 2.2017Volt
Current 0A to digits for I battery (Ib) calibration

Vs - the voltage on the PV panel

Is - the current on the PV panel

Vb2 - the voltage on the Battery

Ib - the current from the Battery

 

 Solar microcontroller HC711AD7710

 

Features

Descr.

68HC711E9 OTP

MCU Motorola (FreeScale)

http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=68HC711E9&nodeId=01624684498635

AD7710

http://www.analog.com/en/other/militaryaerospace/ad7710/products/product.html

http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7710.pdf

LCD BCD display ADM The basic electrical scheme in future
Software asc The assembler-listing in future

 

The Separate photovoltaic power system - Ostrovní solární systém

4x 24/12V/150W/675Wh

Systém kumuluje elektrickou energii, získanou během dne ( cca do 16:00 ), ve dvou 200Ah akumulátorech.  Potom, na základě měření napětí na aku, sepne měnič 230Vst, dodávající proud  do vnitřních rozvodů určených prostor budovy,  veřejné napětí sítě je odpojeno pomocí voliče.

Zařízení zahrnuje :

Název

Popis

Prostor pro umístění solárních panelů

střecha

solární panely 4 / 8 max  ( SP )

4x / 8x max / optimálně 6x

Konstrukce pro SP

4x / 8x max / optimálně 6x

Zemnící rozvody SP

 

Silové rozvody SP

 

Přepěťové ochrany

součástí SP

Odpojovač akumulátorů

 

Válcové pojistky pro Aku

+ a – pól jištěn,odpojován zvlášť

Plechový rozváděč

Lepší odvod tepla, navíc větrací otvory, řízený větrák

Regulátor nabíjení

 

Akumulátory 200Ah

2x Varta VRLA 12V

Silové rozvody pro Aku

 

Krycí plech pro Aku

Otevřený přístřešek pro větrání

Stojany pro Aku

Jeden Aku cca 65kg

Měnič 24V= / 230Vst 2500/5000W

Optimálně se synchronizací napětí dle veřejné sítě

Spínací a jistící obvody měniče

I přes zabudovanou ochranu

Volič 230Vst PEN

Zda solární systém nebo veřejná síť.

Rozvody měniče

 

Měřící,vyhodnocovací a komunikační systém

Na bázi jednočipu Motorola HC711,LCD displej, COM

 

 

 

 

 


První zrealizovaná část solárních panelů

Pohled na plastovou skříň během přetěsňování na "rádoby" rozváděč k venkovnímu použití pro svod a úpravu proudu ze solárních panelů

Šachta akumulátorů umístěna ve spodní části skříně, větrání, pro snížení případné nebezpečné koncentrace plynů, ještě není provedeno

Montáž solárního regulátoru, dále zde bude 68HC711 regulátor, volič režimu solárních panelů a jejich odpojovače.

Nejvyšší část rozváděče pro měnič, jistící obvody, voliče režimu střídavé sítě 230V.

Uzavřený rozváděč zvenku, přivedení proudů ze soláru, zemniče, silové kabely.
¨