Home www.visualprog.cz

 
(c)2003 Pavel Pindora
 Email Kontakt
Pro více informací je zde formulář
 

Click on of the PayPal button to donate money to this Project

 

3D OpenGl Technology Engine 1

3DOT engine

Pokračování předchozího listu  

 

New 16.1.2005 Start tutorial 3DOT

 

.NET   1.12.2007 3DOT Opengl ActiveX for IE

 

         

3DOT Art digital gallery

Stručná charakteristika projektu 3DOT engine

Cílem projektu je vyvinout software, pracující se základními OpenGl objekty

 v 3D prostoru , které mohou měnit své parametry, dynamicky, během online

 renderování a to na základě dat přicházejících za pomocí různých interfejsů

 z reálného světa a zpracovaných pomocí skriptovacích či jiných technik,

 použitých v tomto engine nebo i mimo něj. 

Projekt si neklade za cíl modelování k tomu jsou určeny jiné 3D programy, ze

 kterými jej nelze srovnávat i když některé modelovací možnosti snad bude

 mít ale spíše jen jako výsledek po zpracování dat. 

Pokud je nutné použít složitější 3D tvary , je potřeba je vymodelovat v

 příslušném 3D software a exportovat do obj, který tento engine je schopen

 importovat

3DOT engine je výchozím prostředkem pro projekty :

3D Vizualizací

ViDJ

... 

 

 

24.07.2004 Project Manager

10.10.2004 Rozšíření primitiv o vkládání quadric

 

 

20.05.2004 Vkládání primitiv 

Jak již bylo dříve řečeno, scéna se může skládat jak z importovaných obj souborů ( souhrn použitých obj souborů je možno uložit do objscene ) nebo může být tvořena takzvanými primitivami což jsou objekty typu bod (GL_POINTS) , linka (GL_LINES), trojúhelník (GL_TRIANGLES) a čtverec (GL_QUADS). Další budou postupně implementovány . Tyto primitivy, společně s parametry, je možno uložit do souboru scene a zpětně je do scény načíst.

 

A jak vložit primitivu, stisknout v toolbaru tlačítko v dialogu zvolit záložku Add primitive a navolit požadovaný objekt v tomto případě GL_TRIANGLE . Po změně parametrů se vlastní vložení provede stiskem tlačítka Add a ve scéně se na pozici kurzoru a dle jeho proporcí vytvoří trojúhelník .

 


 

Souřadnice jednotlivých vertexů (X,Y,Z) jsou do parametrizační tabulky

vkládány automaticky a jsou to vlastně jednotlivé vrcholy kurzoru , stejně tak je dosazována poloha (sloupec Translate) a naklonění ( sloupec Rotate ). Aby se však poloha uplatnila musí být zaškrknut checkbutton Tran. Rotate . Dále jsou v tabulce uživatelsky měnitelné parametry jako vrcholy textůry VCoord, základní barvy objektu VColR,G,B.

 

 

24.07.2004 Project Manager

 slouží k automatizaci nahrávání scény složené ze souborů scene, objscene, mvar (soubor s uloženými parametry proměnných) , .dotscript (skripty). Základem je Projectdialog vyvolaný z menu Project .Je zde dále možnost buď založit nový nebo otevřít dříve uložený projekt.

 

 

Do manageru se pak pomocí výběru souborů vkládají jednotlivé položky dle navoleného radiobuttonu . Pro projekt je důležité mít samostatný adresář , protože stiskem tlačítka se po vybrání příslušného souboru, tento zkopíruje do adresáře projektu a u objscene se navíc zkopírují i použité obj soubory. Následující obrázek ukazuje příklad projektu Test a všech souborů, které používá. V projektu je použit  5hexagons.objscene , tato scéna používá importované obj hexagon a proto je i tento do adresáře nakopírován. Zdrojovým adresářem ,odkud se jednotlivé položky vkládaly do projektu byla složka data., to záleží na tom kde byly zdroje vytvářeny nebo uloženy.

 

 

Načtením projektu z menu pomocí Project open je pak vše implementováno do scény . Další obrázek ukazuje načtení výše popsaného projektu test.prjscene, skládájícího se ze scény tří čtverců (pokusGrid.scene) ,pěti hexagonů (5hexagons.objscene) složených importováním obj (hexagon.obj) .

 

¨

 

10.10.2004 Rozšíření primitiv o vkládání quadric

 

Mezi základní kvadriky patří Cylinder,Disk,Sphere a PartialDisc

Na dalším obrázku je vidět jak prvky vypadají, jejich vlastnosti lze samozřejmě dynamicky měnit, včetně zaoblenosti.