1.                Prvek:       D_ModB

 

Home www.visualprog.cz

(c)2002 Pavel Pindora
 Email Kontakt
Pro více informací je zde formulář
 

Click on of the PayPal button to donate money to this Project

 

Funkce:          Komunikace se zařízením pomocí ModBus ASCII protokolu.

Podpora funkcí:

1 bitové načítání        COIL STATUS.                    5 zápis

2                                 INPUT STATUS

3 celočíselné              HOLDING REGISTER       6  zápis

4 celočíselné              INPUT REGISTER

1.1.           Object Inspektor :

 

Omezení:

Maximální počet D_ModB prvků v jedné aplikaci  je 50.

Maximální počet proměnných dle omezení VisualProg.

Volba komunikačního kanálu se děje v poli 0=Žádný kanál  1=COM1 2=COM2.. , kde zvolíme takové číslo na jaký seriový port máme zařízení připojeno. Je třeba ale zkontrolovat ve Windows NT, v nastavení (Control panel) Porty, zda je takový port k dispozici. Povolena jsou čísla od 0 do 100.

Nastavení parametrů komunikačního kanálu je pomocí pole [Rychlost][Počet][Parita][StopBity][Timeout]. 

[Rychlost]             v baudech 

[Počet]                  počet přenášených bitů  7,8

[Parita]                 typ parity NO žádná,  EVEN sudá,  ODD lichá.

[StopBity]             Počet stop bitů 0=1stop bit,  1=1.5, 2=2stop bity

[Timeout]              Kolik milisec čekat na provedení operace, například jak dlouho čekat na znak,   

                              připravenost portu, atd.

 

 

 

1.1.1.    Volba protokolu

 

Na následujícím obrázku vidíme souhrn protokolů, které ovládač obsluhuje.

 

 

0              -              žádný protokol

1             -              čtení bitových výstupů COIL STAUS

2             -              čtení bitových vstupů   INPUT STAUS

 

Příklad pro vyslání 32 bitů od adresy 1 (1.adresa začíná adresou 0) ze stanice 01 vše se zadává v hexa kódu.

Mezery mezi znaky slouží jen pro lepší orientaci, v protokolu nejsou obsaženy.

Je použita funkce 1 , 2 je obdobná

   

 

  Příklad aplikace ve VisualProg demonstrující prvky D_ModB (DModB0,... DModB5)